Proiect cooperare

Asociația G.A.L. RAZIM, in calitate de GAL coordonator, în parteneriat cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Dobrogea de Nord, Asociația G.A.L. Delta Dunarii, Asociația GAL Oamenii Deltei, implementeaza proiectul “Cooperare pentru promovarea produselor si serviciilor cu specific local din teritoriile GAL”, contract nr. C1930B094I01923800039/01.03.2021, finantat prin PNDR 2014 – 2020, Programul LEADER, in cadrul Sub-măsurii 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală” – Componenta B „Implementarea activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală selectate”.

      Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea economica a zonelor ruale, prin initierea de actiuni de cooperare interteritoriala in vederea sustinerii producatorilor locali, prin crearea unei retele de promovare si valorificare a produselor cu specific local din teritoriile GAL-urilor partenere in proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
✔ Elaborarea unui inventar comun a produselor si serviciilor cu specific local din teritoriile GAL-urilor partenere, care pot fi valorificate și promovate ca elemente de identitate locală;
✔ Sprijinirea și asistența producătorilor locali în valorificarea produselor serviciilor cu specific local;
✔ Informarea populației cu privire la potențialul valorificării produselor si serviciilor cu specific local și promovarea beneficiilor acestor valorificări;
✔ Creșterea cunoștințelor și competențelor actorilor locali în elaborarea și implementarea politicilor de marketing si promovare;

Rezultate planificate

 • 1 Metodologie comuna de colectare si analiza a datelor
 • 4 baze de date locale (1 baza de date locala/GAL)
 • 14 seminarii de instruire derulate in teritoriile GAL-urilor partenere
 • 1 participare la un eveniment international
 • 4 intalniri de lucru parteneri proiect
 • 1 Plan de marketing si promovare realizat
 • 1 logo comun realizat
 • 1 web-site comun realizat
 • 1 video comun de promovare realizat
 • 1 pagina de facebook, instagram realizate
 • 1 aplicatie mobila realizata
  560 Brosuri si 5600 pliante de promovare realizate
 • 14 work-shop-uri / ateliere organizate in teritoriile GAL-urilor partenere;
 • 140 set-uri materiale didactice distribuite;
 • 1 participare la un eveniment national
 • 1 Plan de diseminare a rezultatelor realizat de catre GAL-ul coordonator
 • 2 comunicate de presa

Valoarea totala a proiectului: 258.390,20 euro, din care valoare eligibila de 219.676,41 euro

Informatii suplimentare privind proiectul de cooperare „Cooperare pentru promovarea produselor si serviciilor cu specific local din teritoriile GAL”, se pot obtine la sediul Asociatiei G.A.L. RAZIM din localitatea Sarichioi, nr. 691A, comuna Sarichioi, jud. Tulcea, precum si pe website-ul Asociatiei www.galrazim@gmail.com.